מחלוקות הגאונים

        כמה סוגיות לאור שלוש מחלוקות הגאונים במאה האחת-עשרה בארץ ישראל    מבוא במהלך המאה ה11- אירעו בארץ ישראל כמה מחלוקות אשר הרעידו את אמות הסיפים של העולם היהודי לאורך

» Read more
1 2 3 4 5 6 32