רומן היסטורי מחיי היהודים במצרים במאה ה-11 שכולו מבוסס על כתבי הגניזה

1 2