האוהבים והנדיבים

מרים פרנקל, האוהבים והנדיבים; עילית מנהיגה בקרב יהודי אלכסנדריה בימי הביניים, מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ז, 703 עמודים, מהם 468 עמודים […]

קרא עוד

מכתבי בקשה לעזרה

א' ברקת, 2002, '" פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך" –  מכתבי בקשה לעזרה מן הגניזה', תעודה, טז-יז, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"א, עמ' 389-359. …פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לְאָחִיךָ לְעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ… […]

קרא עוד

מהגרים מתוניסיה במצרים

א' ברקת, 2009, 'מהגרים יהודים מתוניסיה במצרים – לשון מאזניים חברתית ופוליטית במאה העשירית ובמאה האחת-עשרה', תרשיש; מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה, עורכים: א' חזן, ח' סעדון, אוניברסיטת בר-אילן תשס"ט, עמ' […]

קרא עוד

ראש היהודים במצרים תחת שלטון הפאטימים

א' ברקת, 1998, 'ראש היהודים במצרים תחת שלטון הפאטמים: בדיקה מחודשת', זמנים; רבעון להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, 64, עמ' 43-34. שאלת ההנהגה היהודית במצרים בתקופה הפאטִמית כבר העסיקה הרבה חוקרים חשובים: […]

קרא עוד