מכתבי בקשה לעזרה

א' ברקת, 2002, '" פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך" –  מכתבי בקשה לעזרה מן הגניזה', תעודה, טז-יז, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"א, עמ' 389-359. …פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לְאָחִיךָ לְעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ… […]

קרא עוד

יהודים במשפט המוסלמי ומוסלמים במשפט היהודי

יהודים במשפט המוסלמי ומוסלמים במשפט היהודי בממלכה הפאטִמית במצרים במאה ה-11 על פי מכתבי הגניזה[1]   בכתבי הביטחון (אַמאן) שהעניק הנביא מֻחמד ליישובים הראשונים של יהודים ושל נוצרים שפגש בדרכו […]

קרא עוד

מוטיבים מקראיים-מדרשיים-קוראניים

מוטיבים מקראיים-מדרשיים-קוראניים בחיבורים בעלי אופי ספרותי מן הגניזה   כבר הבינו ואמרו חכמים לפנָי שהאנושות מקדשת תמיד אותם מקומות ואותם מקורות קדושה, ורק ההסבר לקדושתם של המקומות משתנים בכל דור […]

קרא עוד

הצופן המקראי

א' ברקת, 2007, 'הצופן המקראי: מסרים חבויים בקטעי פסוקים בתוך מכתבים מן הגניזה', זמנים, 100 (2007), עמ' 38-28. הצופן המקראי: מסרים חבויים בקטעי פסוקים בתוך מכתבים מן הגניזה* במרוצת השנים נחקרו […]

קרא עוד

מהגרים מתוניסיה במצרים

א' ברקת, 2009, 'מהגרים יהודים מתוניסיה במצרים – לשון מאזניים חברתית ופוליטית במאה העשירית ובמאה האחת-עשרה', תרשיש; מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה, עורכים: א' חזן, ח' סעדון, אוניברסיטת בר-אילן תשס"ט, עמ' […]

קרא עוד
1 2 3 4 5