מונחים מקראיים וגלגוליהם במהלך הדורות

  החברה היהודית לדורותיה נהגה לאמץ לעצמה מונחים מקראיים ולהשתמש בהם לצרכים שונים. לאורך הדורות עברו מונחים מסוג זה גלגולים מגלגולים שונים, שינו מהות ופירוש ושמשו למטרות שונות לגמרי בכל […]

קרא עוד

משוררים בתור 'גיבורי תרבות' בחברה היהודית תחת שלטון האסלאם באגן הים התיכון בימי הביניים (מאות 12-7)

משוררים בתור 'גיבורי תרבות' בחברה היהודית תחת שלטון האסלאם באגן הים התיכון בימי הביניים (מאות 12-7) תקציר מחקר זה בא לבדוק הנחה שגיבורי התרבות של הקהילות היהודיות בארצות האִסלאם באגן […]

קרא עוד

עד דלא ידע מי הוא מוסלמי ומי הוא יהודי

  גוונים במעורבות חברתית יהודית-מוסלמית על פי כתבי הגניזה* היום אני יודעת שכתב היד מזוהה והניתוח כולו שגוי! פלורליזם והטרוגניות היו טבועים בחברה המוסלמית מראשיתה. מיגוון של קבוצות אתניות מוסלמיות […]

קרא עוד

התיאוריה של דימוי הטוב המוגבל

התיאוריה של דימוי הטוב המוגבל; The Image of Limited good  מודל ויישומו בקהילות היהודיות בימי הביניים חוקר הגניזה הגדול, משה גיל, כתב: "התודעה העצמית של שותפות הגורל, הסולידריות הפנימית, העבר המשותף, […]

קרא עוד
1 2 3 4 5