מכתבי בקשה לעזרה

א' ברקת, 2002, '" פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך" –  מכתבי בקשה לעזרה מן הגניזה', תעודה, טז-יז, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"א, עמ' 389-359. …פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לְאָחִיךָ לְעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ… […]

קרא עוד

יהודים במשפט המוסלמי ומוסלמים במשפט היהודי

יהודים במשפט המוסלמי ומוסלמים במשפט היהודי בממלכה הפאטִמית במצרים במאה ה-11 על פי מכתבי הגניזה[1]   בכתבי הביטחון (אַמאן) שהעניק הנביא מֻחמד ליישובים הראשונים של יהודים ושל נוצרים שפגש בדרכו […]

קרא עוד

הצופן המקראי

א' ברקת, 2007, 'הצופן המקראי: מסרים חבויים בקטעי פסוקים בתוך מכתבים מן הגניזה', זמנים, 100 (2007), עמ' 38-28.   הצופן המקראי: מסרים חבויים בקטעי פסוקים בתוך מכתבים מן הגניזה* במרוצת השנים […]

קרא עוד

מהגרים מתוניסיה במצרים

א' ברקת, 2009, 'מהגרים יהודים מתוניסיה במצרים – לשון מאזניים חברתית ופוליטית במאה העשירית ובמאה האחת-עשרה', תרשיש; מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה, עורכים: א' חזן, ח' סעדון, אוניברסיטת בר-אילן תשס"ט, עמ' […]

קרא עוד

מצבם החברתי של היהודים במצרים הפאטימית על פי שמות פרטיים מכתבי הגניזה

א' ברקת, 2011, 'מצבם החברתי של היהודים במצרים הפאטמית  במאה האחת-עשרה על פי שמות פרטיים מכתבי הגניזה', תעודה, כד (תשע"ב), עמ' קא-קלו. שמות פרטיים של בני אדם נודעו בכל התקופות […]

קרא עוד
1 2 3