זרמים ופלגים 10

פלגים במערב קתרים (אלביגנזים) קתרים, הקרוים גם אלביגנזים, היו כת דתית בעלת מאפיינים גנוסטיים, שפעלה באזורים שונים באירופה במאות ה11 עד ה-13. כמו תנועות רבות בימי הביניים, הכת הקתרית הייתה מורכבת אסכולות  שונות

» Read more

זרמים ופלגים 9

יהדות: רבניים וקראים התחלות בעם ישראל תמיד היו כיתות פורשות, כלומר היה קיים זרם מרכזי ולצידו כיתות שוליות, לעיתים קטנות, לעיתים גדולות יותר שהיו להם חילוקי דעות עם הזרם המרכזי,

» Read more

זרמים ופלגים 8

אסלאם: סונים ושיעים האסלאם (התמסרות, כניעוּת כלפי האל) היא דת מונותאיסטית, המבוססת על הקוראן, שלפי אמונת חסידיו, נשלח מהשמים על ידי אללה דרך הנביא מוחמד. המוסלמים מאמינים, כי מוחמד הוא

» Read more

זרמים ופלגים 7

נצרות: פלגים ראשונים א. המאות הראשונות עיקרי האמונה הנוצרית הנצרות, על ענפיה השונים, רואה את האלוהות כמורכבת משלושה – האב (אלוהים), הבן (ישו, הנחשב לבן האלוהים) ורוח הקודש (מעין השראה

» Read more

זרמים ופלגים 5

 שמאי והלל הלל הזקן (המאה הראשונה לפני הספירה) היהנשיא הסנהדרין האחרון בתקופת הזוגות. בן זוגו העיקרי היה שמאי הזקן שהיה אב בית הדין באותה התקופה, והוא היה בר-הפלוגתא הקבוע שלו. הלל הזקן נחשב במסורת

» Read more

זרמים ופלגים 4

 קנאים ומתונים – המרד הגדול המרד החל בשנת 66 לספירה, ובין הגורמים לו – אכזריות השלטון הרומי, סכסוך בין יהודים ולא-יהודים (יוונים הלניסטים, סורים, שומרונים ואחרים), ייאוש ממותו של מלך יהודה

» Read more

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 3

ימי הבית השני 538 לפנה"ס – 135 לספירת הנוצרים תקופת בית שני היא תקופה היסטורית בתולדות עם ישראל החופפת בקירוב את תקופת קיומו של בית המקדש השני. היסטוריונים רבים רואים בתחילת תקופת הבית השני

» Read more
1 2 3