משוררים בתור 'גיבורי תרבות' בחברה היהודית תחת שלטון האסלאם באגן הים התיכון בימי הביניים (מאות 12-7)

משוררים בתור 'גיבורי תרבות' בחברה היהודית תחת שלטון האסלאם באגן הים התיכון בימי הביניים (מאות 12-7) תקציר מחקר זה בא לבדוק הנחה שגיבורי התרבות של הקהילות היהודיות בארצות האִסלאם באגן […]

קרא עוד

עד דלא ידע מי הוא מוסלמי ומי הוא יהודי

  גוונים במעורבות חברתית יהודית-מוסלמית על פי כתבי הגניזה* היום אני יודעת שכתב היד מזוהה והניתוח כולו שגוי! פלורליזם והטרוגניות היו טבועים בחברה המוסלמית מראשיתה. מיגוון של קבוצות אתניות מוסלמיות […]

קרא עוד

התיאוריה של דימוי הטוב המוגבל

התיאוריה של דימוי הטוב המוגבל; The Image of Limited good  מודל ויישומו בקהילות היהודיות בימי הביניים חוקר הגניזה הגדול, משה גיל, כתב: "התודעה העצמית של שותפות הגורל, הסולידריות הפנימית, העבר המשותף, […]

קרא עוד
1 2 3 4