אנדרטאות

אנדרטאות אני חובבת אנדרטאות. אנדרטה היא סימן דרך, נקודת ציון, איזכור לאירוע היסטורי, אירוע לאומי, של יחיד, של קבוצה, משהו שראוי לזכור אותו ואף להתברך בו או לחילופין, להתאבל עליו.

» Read more