חנוכה: מלחמת שחרור או מלחמת אחים?

חסידים נגד מתייוונים התאריכים שלטון ההליניסטים – אלכסנדר הגדול ויורשיו – בית תלמי, בית סלווקוס: בין 332 לפני הספירה ל 167 לפני הספירה. בית חשמונאי – מממרד החשמונאים (167 לפנה"ס) ועד עלייתו […]

» Read more