הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק א'

    א. חוקי המזרח הקדום בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במאתיים השנים האחרונות, בעיקר במסופוטמיה, נתגלו לוחות אבן ובהם חוקים של עמים וממלכות: חוקי אור-נמו, חוקי אשנונה, חוקי ח'מורבי חוקי נוזי […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק ג'

ג. החקיקה בימי שיבת ציון וראשית ימי הבית השני ספרי עזרא ונחמיה עוסקים במאורעות שהתרחשו ביהודה, ובעיקר בירושלים, בתקופת שלטונה של האימפריה הפרסית. מתוארת בהם התקופה מהצהרת כורש, בשנת 538 […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י'

י. התלמודים תלמוד הוא סוגה לימודית שהחלה ונפוצה בתקופת האמוראים – חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה, בתחילת המאה השלישית. השם "מדרש" בא לציין את דרך החיפוש והחקירה, והשם "תלמוד" […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק ט'

ט. המדרש – מדרשי אגדה   המדרשים האגדתיים סובבים בעיקר סביב החלקים הסיפוריים של המקרא. הם מתאפיינים בחופש פרשני רחב יותר מזה של מדרשי ההלכה. במדרשי האגדה עולות גם תפיסות […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק ז'

  ז. התוספתא רוב דברי התנאים לא נכנסו למשנה. דברי תנאים, שלא הוכנסו למשנה, מכונים ברייתא (חיצוני). ברייתות רבות נוספות אבדו במהלך הדורות ולא הגיעו לידינו. רבי יהודה הנשיא כלל במשנה מדרשים […]

קרא עוד
1 2