הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י"ג

פרק י"ג: תשובות הגאונים תקופת הגאונים, כפי שאנו נוהגים לקרוא לתקופה של השלטון המוסלמי הקדום במזרח, נקראת כך על שם המנהיגים שעיצבו לכאורה את דמותו הרוחנית-תרבותית של עם ישראל, החל […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י"ב

  פרק י"ב: הקוראן   הקוּרְאָן  القـُرْآن (או القـُرْآن الكَريم הקוראן הנכבד אלקֻראַאן אלכַּרים) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים המסודרים לפי גודלם, הפרקים הארוכים מופיעים בתחילת הקוראן (מלבד […]

קרא עוד

הלכה למעשה – פרקי יסוד בחקיקה יהודית, פרק ה

הברית החדשה כתבי הקודש של הנוצרים (הקוראים לעצמם משיחיים (Christians) כוללים שני חלקים: התנ"ך, הנקרא בפיהם הברית הישנה, והברית החדשה, שהם רואים בה המשכו הישיר של הברית הישנה ועדות לכך […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק א'

    א. חוקי המזרח הקדום בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במאתיים השנים האחרונות, בעיקר במסופוטמיה, נתגלו לוחות אבן ובהם חוקים של עמים וממלכות: חוקי אור-נמו, חוקי אשנונה, חוקי ח'מורבי חוקי נוזי […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק ג'

ג. החקיקה בימי שיבת ציון וראשית ימי הבית השני ספרי עזרא ונחמיה עוסקים במאורעות שהתרחשו ביהודה, ובעיקר בירושלים, בתקופת שלטונה של האימפריה הפרסית. מתוארת בהם התקופה מהצהרת כורש, בשנת 538 […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י"א

יא. התלמודים   התלמוד הבבלי על המרכז היהודי בבבל בתקופה שלפני חורבן הבית השני ידוע אך מעט. נראה שראשיתה של התפוצה היהודית בבבל – בסוף תקופת הבית הראשון, עם ההגליות לבבל […]

קרא עוד

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י'

י. התלמודים תלמוד הוא סוגה לימודית שהחלה ונפוצה בתקופת האמוראים – חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה, בתחילת המאה השלישית. השם "מדרש" בא לציין את דרך החיפוש והחקירה, והשם "תלמוד" […]

קרא עוד
1 2