הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י"ב

  פרק י"ב: הקוראן   הקוּרְאָן  القـُرْآن (או القـُرْآن الكَريم הקוראן הנכבד אלקֻראַאן אלכַּרים) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים המסודרים לפי גודלם, הפרקים הארוכים מופיעים בתחילת הקוראן (מלבד […]

» Read more

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק א'

    א. חוקי המזרח הקדום בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במאתיים השנים האחרונות, בעיקר במסופוטמיה, נתגלו לוחות אבן ובהם חוקים של עמים וממלכות: חוקי אור-נמו, חוקי אשנונה, חוקי ח'מורבי חוקי נוזי […]

» Read more

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק ג'

ג. החקיקה בימי שיבת ציון וראשית ימי הבית השני ספרי עזרא ונחמיה עוסקים במאורעות שהתרחשו ביהודה, ובעיקר בירושלים, בתקופת שלטונה של האימפריה הפרסית. מתוארת בהם התקופה מהצהרת כורש, בשנת 538 […]

» Read more

הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית – פרק י'

י. התלמודים תלמוד הוא סוגה לימודית שהחלה ונפוצה בתקופת האמוראים – חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה, בתחילת המאה השלישית. השם "מדרש" בא לציין את דרך החיפוש והחקירה, והשם "תלמוד" […]

» Read more
1 2