זרמים ופלגים 5

 שמאי והלל הלל הזקן (המאה הראשונה לפני הספירה) היהנשיא הסנהדרין האחרון בתקופת הזוגות. בן זוגו העיקרי היה שמאי הזקן שהיה אב בית הדין באותה התקופה, והוא היה בר-הפלוגתא הקבוע שלו. הלל הזקן נחשב במסורת […]

קרא עוד

זרמים ופלגים 4

 קנאים ומתונים – המרד הגדול המרד החל בשנת 66 לספירה, ובין הגורמים לו – אכזריות השלטון הרומי, סכסוך בין יהודים ולא-יהודים (יוונים הלניסטים, סורים, שומרונים ואחרים), ייאוש ממותו של מלך יהודה […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 11

המאות 12-10     רב סעדיה גאון (רס"ג) סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון (882 – 942) שנקרא גם סעדיה הפיומי על שם אזור מולדתו פיום שבמצרים, ובקיצור רס"ג, מ, גאוני בבל, […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 10

 המאה השביעית הקוראן ( القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم – "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: אלקֻראַאן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. ככל הנראה קשורה המילה "קוראן" לשורש השמי ק.ר.א, הנקשר עם קריאה. דומיננטית […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 9

 המאה השביעית פריצת האסלאם האסלאם ( إسلام,  התמסרות, כניעוּת כלפי האל, צייתנות מוחלטת לדבר האל) הוא דת מונותאיסטית, המבוססת על הקוראן, שלפי אמונת חסידיו, נשלח מהשמים על ידי אללה דרך […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 8

המאות הרביעית-שביעית: התקופה הביזנטית היא תקופה בתולדות ארץ ישראל בין השנים 324 ו-638, בה שלטה בה האיפריה הביזנטית. בתולדות עם ישראל מקבילה תקופה זו לתקופת התלמוד וראשית תקופת הגאונים. בשנת 324 לספירה, […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 7

 המאה השנייה לספירה מרד בר כוכבא הוא מרד שערכו יהודים בארץ ישראל נגד שלטון האימפריה הרומית בימי הקיסר אדריאנוס, בין השנים 132 – 136לספירה.‏‏ בראש המרד עמד שמעון בן כוסבא אשר זכה […]

קרא עוד

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו 6

  הביבליה הנוצרית הברית החדשה היא החלק השני של אוסף כתבי הקודש הנוצריים. החלק הראשון מכונה הברית הישנה והוא כולל את ספרי התנ"ך, ובחלק מהכנסיות הנוצריות גם את הספרים החיצוניים הברית […]

קרא עוד
1 2 3 4 5 55