הלכה למעשה: פרקי יסוד בחקיקה יהודית

מניסיוני רב השנים בהוראה, הן האקדמיה והן במסגרות אחרות, אני רואה לפניי פנים מבולבלות ועיניים משתאות של סטודנטים ושאר מאזינים, כשאני מזכירה את שלבי החקיקה של עם ישראל, או את ספרות הבסיס שלה. כן. כולם יודעים מהו תנ"ך, כולם שמעו על הברית החדשה, כולם יודעים לדקלם שחז"ל פירושו חכמינו זיכרונם לברכה, אבל מעטים מאוד יודעים מעבר לדקלום ההססני הזה. נכון, כולם למדו בבית ספר יסודי, בבית ספר תיכון, עשו בגרויות, עברו צבא, קראו עיתון ומצביעים בבחירות. אבל כשאני שואלת שאלה יסודית כמו מה מהותן של עשרת הדברות ולמה אין הן יכולות להיתפס בתור חוק יישומי, אני רואה לנגד עיניי רק עיניים תוהות ומהססות. כשאני שואלת מה הבדל בין חוק לבין חוקה, לא עוזרת לי ולהם הידיעה שאי שם רחוק בבית הספר הם למדו אזרחות ואפילו נבחנו עליה בבחינות בגרות. כשאני שואלת מהי משנה ומתי נאספו החומרים שבה, מתערפלות העיניים סופית ואפילו קצה גמגום אינו עולה מתוך קבוצת הסטודנטים היושבים לפניי. ואז לא לנותר לי אלא להקצות שיעור אחד או שניים או שלושה, לפי הצורך, כדי להבהיר את מושגי היסוד האלה למרות שאין הם קשורים ישירות לנושא הקורס שאני מלמדת. אינני יכולה לשאת את הבורות הזאת, את חוסר הידע הזה, את חוסר ההבנה הבסיסית ביסודות התרבותיים העקרוניים של החברה שבה אני חיה ושל החברות הנלוות אליה בעולם. וכן חשוב לי שכולם ידעו מהי משנה, ומהי הברית החדשה ומהו הקוראן ומה חשיבותם של כל אלה לתרבות העולם שבו אנו חיים, ולא בחלל הריק שאפשר להגדירו "אני ואפסי עוד", וגם ה"אני" שבו מוטל בספק.

לרוב אני שומעת מסטודנטים את הבקשה החוזרת ונשנית: אז תכתבי על זה ספר פשוט וברור, שנוכל לקרוא בו את כל הדברים האלה שאת אומרת, ושהכל יהיה ברור לנו.

אני מודעת היטב לעובדה שעל כל שלב משלבי החקיקה של עם ישראל ושל ספרות הבסיס שלו נכתוב עשרות אם לא מאות ספרי מחקר, וגם ספרות עממית לרוב. אבל האמת היא שאין אני מכירה ספר שייתן תמונה שוטפת וכללית, עממית ובהירה, שווה לכל נפש, על התפתחות החקיקה וספרות הבסיס של עם ישראל והתרבויות הקרובות לו ושיצאו מחלציו. זוהי מטרת חיבורי זה.

הספר הזה נכתב על פי המתכונת של האוניברסיטה המשודרת: 13 הרצאות קצרות, כפי שנכתב גם ספרי הקודם שיצא בהוצאת האוניברסיטה המשודרת: "תקופת הגאונים; עם ישראל תחת שלטון האסלאם במאות ז' -י"ב", 2007.

 

 

מבוא: התחלות

העת העתיקה

פרק א' – חוקי המזרח הקדום

התורה שבכתב

פרק ב' – חוקי התורה

פרק ג' – החקיקה בימי שיבת ציון

פרק ד' – הספרים החיצוניים

פרק ה' – הברית החדשה

התורה שבעל פה

פרק ו' – המשנה

פרק ז' – התוספתא

פרק ח' – ספרות המדרשים; מדרשי הלכה

פרק ט' – ספרות המדרשים; מדרשי אגדה

 

ימי הביניים

פרק י' – התלמוד הירושלמי

פרק י"א – התלמוד הבבלי

פרק י"ב – הקוראן

פרק י"ג – שו"ת הגאונים