מאמרים

יחסים מורכבים: יהודים, נוצרים, מוסלמים בימי הביניים
בין העולם הנוצרי המערבי לבין עולם האסלאם היו יחסים מורכבים של עוינות והפרייה הדדית לחלופין. היהודים, שהיו אלמנט מתווך בין שני העולמות האלה, מצאו את עצמם לעתים בין הפטיש והסדן, אבל גם זכו לתגמולים על תפקידם זה. סדרת מאמרים המראה את המפגש הזה בין העולמות.

סוגיות בתולדות עם ישראל ותרבותו
סדרת מאמרים העוסקת בתולדות עם ישראל בסדר כרונולוגי, בעיקר באמצעות בדיקת הספרות שיצרו במהלך השנים.

הרהורים ודיונים
מאמרים בנושאים שונים ומגוונים, שהעסיקו אותי במשך השנים. זוהי דעתי האישית על מגוון נושאים.

זרמים ופלגים
כל דת, כל תרבות, כל קבוצה אנושית – יש בה צדדים שונים ודעות שונות. אלה גורמים לעתים קרובות להתפלגויות על רקע תרבותי, דתי, חברתי פוליטי אפילו כלכלי. סדרת מאמרים זאת סוקרת התפלגויות שונות בקבוצות תרבותיות ודתיות בקרב היהודים, הנוצרים והמוסלמים.

פרשת השבוע
במשך חמש שנים נהגתי מידי יום שישי לדבר על פרשת השבוע לפני קבוצת חברים. זהו מקבץ של כל הדיונים הללו.

תקופת הגאונים
סדרת הרצאות הכלולות בספר אחד, המתאר את התנהלות עם ישראל תחת שלטון האסלאם בין המאות 12-7

הלכה למעשה
תולדות החקיקה היהודית החל בתנ"ך וכלה בשולחן ערוך

גניזת קהיר
סדרת מחקרים העוסקים במימצאים שנמצאו בגניזת קהיר בין המאות 13-11

חגים ומועדים
סדרת הרצאות על חגי ישראל, תולדותיהם וגלגוליהם במהלך הדורות